HealthTech

Passion ของพวกเรานั่นคือ ต้องการเห็นผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้นเเละมีเครื่องมือในการตรวจร่างกายสำหรับผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพเเละคุณภาพที่ดี

Education

พวกเราให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เเละต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับระบบการศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Government

งานภาครัฐเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราภาคภูมิใจเเละรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งทุกครั้งที่ได้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นกับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ